Generalforsamling Holstebro Taekwondo Klub

Mandag d. 6. marts 2023 Kl. 19.30

Sted I. C. Vest gruppelokale 2

Deltagere:
Kim T. – Mikael – Carl – Jesper – Christian – Claus – Freddy - Hanne

Dagsorden
 

1.             Valg af dirigent.
                - Mikael Oddershede

2.             Valg af referent.

                - Mikael Oddershede
3.             Vedtagelse af forretningsorden.
                - Som vi plejer

4.             Valg af 2 stemmeoptællere.
                - Gør vi hvis det bliver nødvendigt

5.             Formanden aflægger beretning.
                - Indsat bag referat

            - Godkendt

6.             Kassereren aflægger beretning.
                - Godkendt

7.             Valg af formand.
            Kim T. er på valg og modtager genvalg
            - Genvalgt

8.             Valg af kasserer.
Anne er ikke på valg

 

9.             Valg af bestyrelse.
Kim F. er på valg og modtager genvalg

                - Genvalgt
Freddy er på valg og modtager genvalg

                     - Genvalgt

10.           Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
                - 1. Christian - 2. Mikael

11.           Valg af 2 revisorer.
                - Karina - Jesper

12.           Behandling af indkomne forslag.
                -
     

13.           Eventuelt.

                - Kort snak om fest uge i 2024

 

 

 

Formandsberetning 2022 (som ikke er kronologisk)
Beretningen vil dække fra 2022 og til denne generalforsamling.

Vi flyttede til I C Vest, og indtil videre har det været en god oplevelse.
Vi skal ikke tænke på vedligehold af lokaler.
Tak til alle der deltog i flytningen af klubben i maj -22 og frem til d. 30. juni. Vi fik ved samme lejlighed solgt ud af det udstyr som ikke blev brugt og det vi ikke kunne have med.

Vi er ved at have afregnet med CKS og Randori. Der var et lille plus til os på ca. 700 kr.
Vi afventer nu slutafregning for 2022 fra kommunen og så skulle vi gerne kunne klare os med kontingent indtægter til lokaleleje på ICV.

På ICV blev vi mødt af stor hjælpsomhed og villighed til at opfylde vore ønsker og behov.

Tak til personaler på I C Vest for det.

Holstebro kommune, Kultur og Fritid, har også været imødekommende og hjælpsomme med vores flytning. Nyt stålskab ca. 9000,-.

Nordea fonden gav os 22.500 til: Se bilag
At få flere ”voksne” medlemmer er et vigtigt mål for klubben.
Derfor kurser med fokus på kvindeselvforsvar og andet målrettet voksne.
Nordea sponsoratet gav luft til at betale kursusgebyr, nedspringsmåtter, klubbanner, boksehandsker, ben-beskyttere og andet.

5000,- fra Vest forsyning initiativpulje som støtte til Kim F. og Mikals tur til England. + 5000 fra Nordea sponsoratet.

Tak til, specielt, Mikael og Kim F. for at deltage i diverse kurser og træningssamlinger. Det er med til at løfte niveauet i klubben og gøre os alle dygtigere.

Klubben har pt 45 medlemmer, fordelt på 11 junior, 18 sandkasse, og 16 senior/combat club/mandagsholdet/motionister.
Af dem er der 7 instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

 

Hvad sker der nu og hvad med fremtiden:

Vi skal alle gøre en indsats for at tiltrække ”voksne” medlemmer (18 – 99)
Har du en god ide så kom med den, ellers er i alle vores bedste ambassadører, gør lidt reklame for klubben der hvor i kan.  Combat Club er her et rigtigt godt tilbud til dem som måske er lidt usikre overfor traditionelt TKD.

Jeg havde påtænkt at starte et motionshold der skulle træne om formiddagen. Men af private grunde må det vente til måske 2024. Men er der en (pensionist) der kunne tænke sig at gå med i et sådant projekt så kom til mig.

Holstebro 750 års byjubilæum – kan vi bidrage – der kan søges midler.
Holstebro festuge 8 – 16 juni -24 der skal vi selvfølgelig bidrage med noget. Jeg kommer netop fra det første møde om Byjubilæum og Festugen.

Vi har en ansøgning liggende ved foreningspuljen, som er målrettet selvforsvar for børn og unge, onlinekurser, samt en weekend-træningsseminar med Jamie Club. På den måde kan vi få en certificering af vores selvforsvar for børn og unge.

 

Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge hjemmesiden til at holde sig opdateret med events og andet, og ikke mindst logge ind på sin profil og tjekke at alle oplysninger er korrekte, specielt at betalingskortoplysninger er opdateret.

 

Tak til alle der har gjort en indsats for Holstebro Taekwondo Klub.
En speciel tak til Frandsen, Jepsen og Mikael for at få klubben til at fungerer i det daglige.