Elevregler - Ordensregler i Do Jang - Instruktørorden


Elevregler

 1. Aldrig træt af at lære. En god elev kan lære hvorsomhelst, nårsomhelst. Dette er hemmeligheden bag al kundskab.
 2. En god elev skal være villig til at ofre sig, for sin kunst og instruktør. Mange elever føler, at deres træning er en nyttegenstand købt med månedlige afgifter, og er uvillige til at deltage i demonstrationer, undervisning og arbejde omkring do-jangen. En instruktør kan tillade at skille sig af med en sådan slags elev.
 3. Altid vise er godt eksempel for lavere graduerede. Det er kun naturligt at de vil prøve at efterligne senior-elever.
 1. Altid være loyal, og aldrig kritisere instruktøren, Taekwondo, eller undervisningsmetoderne.
 2. Hvis en instruktør underviser i en teknik, praktiser den, og prøv at benytte den.
 3. HUSK, elevens opførsel udenfor do-jangen kastes tilbage på kunsten og instruktøren.
 4. Hvis en elev tager en teknik i brug fra en anden do-jang, og instruktøren er imod den, skal eleven kassere den straks, eller træne i den do-jang, hvor teknikken blev lært.
 5. Altid vise respekt for instruktøren. Selvom eleven har lov til at være uenig, skal eleven i sidste instans følge instruktøren, hvad enten han har ret eller uret.
 6. En elev skal altid være ivrig efter at lære og stille spørgsmål.
 7. Aldrig ødelægge en tillid.

 

Ordensregler i Do Jang

 1. Høj hygiejne
 2. Ingen højrystet tale under træningen.
 3. Er du i tvivl, spørg træneren, ikke sidemanden.
 4. Ingen forlader træningssalen uden tilladelse.
 5. Kom altid til tiden.
 6. Kommer du efter træningen er begyndt, meld dig til instruktøren.
 7. Vær opmærksom når der gives instruktion.
 8. Stop øjeblikkelig træningen når træneren giver besked derom.
 9. Træn energisk og målbevist.
 10. Træn aldrig andet, end det der er givet besked om.

 

Instruktør orden

Kwan Jang Nim: Stormester , Landets højst graduerede

Beom Sa Nim: 8. dan – minimum 53 år.

Kuk Chea Sabeum Nim: 6. – 7. Dan,

Su Seok Sabeum Nim: Klubbens højst graduerede sabeum nim.

Sabeum Nim: International instruktør, 4. Dan.

Kyosa Nim: Instruktør 1. – 3. Dan.

Ju Dan Ja: Danbærer 1. – 3. Dan.

Cho Kyo Nim: Træner 9. – 1. Kup, hjælpetræner.

Ju Kup Ja: 9. – 1. Kup, farvede bælter.

Cho Kup Ja: 10. Kup, nybegynder med hvidt bælte.