Her ligger klubben.

Center for Kampsport & Selvforsvar

Gartnerivej 43

7500 Holstebro